Vzhľadom na široký záber a rôznorodosť činností spoločností, určité špecifiká pre jednotlivé riešenia,...  nie je možné stanoviť paušálne ceny. Tie sú predmetom individuálnych jednaní podľa druhu poskytovaných služieb.e sú predmetom individuálnych jednaní podľa druhu poskytovaných služieb.