Vítame Vás na stránkach spoločnosti E-BLK s.r.o.

Spoločnosť od roku 2007 poskytuje špecializované poradenské služby v oblasti životného prostredia. Každý má právo na priaznivé životné prostredie, ale aj povinnosť ho chrániť a zveľaďovať. Priemyselná revolúcia a následný vývoj ľudstva priniesli so sebou aj devastáciu životného prostredia. V priebehu rokov v globálnom meradle, ale aj jednotlivé krajiny dospeli k potrebe prijať opatrenia na ochranu prírody a krajiny. Práve naša spoločnosť v duchu Trvalo udržateľného rozvoja ponúka svoje komplexné služby a poradenstvo.

Sme držiteľmi certifikátov........